post

                การวิ่งเพื่อการแข่งขันหรือการวิ่งเพื่อลดน้ำหนักนั้น ล้วนแต่เป็นการทำเพื่อสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้น โดยในการวิ่งนั้นมีศาสตร์การปฏิบัติท่าทางการวิ่งและวิธีการวิ่งหลายรูปแบบเพื่อนำไปใช้ในเป้าหมายต่าง ๆ อาทิ เช่น ศาสตร์วิธีการวิ่งเพื่อการแข่งขันวิ่งมาราธอน ศาสตร์วิธีการวิ่งที่ถูกต้องเพื่อการออกกำลังกาย และศาสตร์วิธีการวิ่งเพื่อการลดไขมันส่วนเกิน ซึ่งในศาสตร์วิธีการวิ่งเพื่อลดไขมันส่วนเกินนั้น ยังได้จำแนกวิธีทางการปฏิบัติออกมาอีกหลายแบบ โดยวิธีการวิ่งแบบ HIIT นั้นเป็นวิธีการวิ่งเพื่อลดไขมันส่วนเกินแบบแผนใหม่ ที่เป็นที่นิยมในยุคปัจจุบันและหน้าเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติตาม

HIIT หรือ High intensity interval training คือการวิ่งเพื่อเผาผลาญไขมันโดยการออกกำลังกายอย่างหนัก พร้อมกับการออกกำลังกายเบา ๆ สลับกันไปมาในการออกกำลังกายในเวลาเดียวกัน ซึ่งการวิ่งแบบนี้ได้มีการทำวิจัยพิสูจน์อย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัย The American College of Sports Medicine หรือ ACSM ว่าเป็นวิธีการวิ่งที่ดีที่สุดในการลดไขมันออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่ม พร้อมทั้งช่วยทำให้ออกซิเจนเข้าไปทั่วทุกส่วนของร่างกาย ทำให้ร่างกายนอกจากจะลดไขมันส่วนเกินแล้วยังแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม

วิธีการวิ่งแบบ HIIT นั้นจะใช้เวลาในการออกกำลังกายทั้งหมดประมาณ 20-25 นาที โดยต้องเริ่มจากการเลือกอุปกรณ์หรือวิธีการในการออกกำลังกายในรูปแบบที่สนใจก่อน ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง ปั่นจักรยาน หรือการเต้นแอโรบิค เป็นต้น หลังจากนั้นให้เริ่มวอร์มอัพ ประมาณ 15 นาที ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการหลักของการวิ่ง ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการยืดหยุ่นร่างการเป็นการเตรียมความพร้อมในการวิ่งเป็นเวลา 15 นาที แล้วให้ออกกำลังในการปฏิบัติร่างกายอย่างสุดกำลังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ต้องอยู่ในพละกำลังที่ร่างกายสามารถควบคุมได้เป็นเวลา 20-30 วินาที เมื่อครบตามเวลาที่กำหนดให้ผ่อนแรงลงจนร่างกายกลับมาใช้พละกำลังในอัตราเดินแบบปกติเป็นเวลา 1 นาที หรือ นาทีครึ่ง ทำซ้ำสลับกันไปมาระหว่างความเร็วสูงสุดกับความเร็วต่ำสุดเป็นจำนวน 6 รอบ และทำการคูลดาวน์เป็นเวลา 15 นาที จึงเป็นการเสร็จสิ้นวิธีการออกกำลังกายลดไขมันแบบ HIIT ที่นิยมกันในปัจจุบัน

เวลาที่ใช้ในการออกกำลังกายแบบ HIIT นั้นเมื่อรวมกันแล้วจะใช้เวลาประมาณ 20-25 นาทีเท่านั้นในการออกกำลัง แต่คุณค่าของการละลายไขมันจะมากกว่าในแบบปกติถึง 9 เท่า เนื่องจากเป็นการแปรผันกระบวนการของร่างกายในภาวะฉับพลันให้เกิดปฏิกิริยาที่ใช้ไขมันเปลี่ยนเป็นพละกำลังในการออกกำลังกาย ซึ่งสำหรับผู้ที่มีอาการของโรคหัวใจหรือความดันควรศึกษาให้ดีหรือปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะออกกำลังแบบ HIIT