post

ประเภทการแข่งขันวิ่ง เพื่อประลองศักยภาพความเป็นหนึ่งของโลก

ร่างกายและสรีระของมนุษย์นอกจากจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดำรงชีวิตบนโลกใบนี้แล้ว ยังถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประลองความเป็นหนึ่งในศักยภาพที่แฝงอยู่ในทุกด้านอณูของร่างกาย เพื่อเป็นที่หนึ่งในด้านนั้น ๆ อีกด้วย โดยในการประลองศักยภาพที่ได้ถูกคิดค้นขึ้นมานั้น ถูกเรียกในอีกนัยยะหนึ่งว่า “กีฬาการแข่งขัน” ซึ่งสิ่งที่เรียกว่ากีฬาการแข่งขันนั้นมีอยู่หลายประเภทหลายรูปแบบ แต่มีเพียงกีฬารูปแบบเดียวที่สามารถทำให้ทุกคนมาทดสอบศักยภาพกันได้โดยง่าย คือ รูปแบบกีฬาการวิ่งที่ทดสอบศักยภาพด้านความเร็ว ที่แม้แต่เด็กก็สามารถเข้าชิงชัยได้

การวิ่ง เป็นวิธีการใช้ชีวิตรูปแบบหนึ่งที่ติดตัวของทุกคนมาตลอดหลังจากการคลานและเดิน โดยทุกคนสามารถปะลองความเร็วกันได้ตั้งแต่สามารถวิ่งได้อย่างคล่องแคล่ว ทำให้กีฬาการวิ่งมีการแข่งขันกันในหลายระดับอายุ และในหลายรูปแบบการแข่งขัน ทั้งแบบระยะใกล้ระยะไกล แบบที่ต้องใช้ความเป็นทีมช่วยเหลือกัน และแบบที่จะต้องใช้พละกำลังเพิ่มเข้ามาในการข้ามสิ่งกีดขวาง ดังนั้นกีฬาการแข่งขันวิ่งจึงเป็นกีฬาที่ทุกคนสามารถเลือกแข่งขันตามความถนัดได้ พร้อมทั้งสามารถวัดศักยภาพในตัวเองได้ว่ามีขีดจำกัดมากน้อยเท่าไหร่

ประเภทการวิ่งในระดับประเทศได้ถูกจำแนกออกเป็นสองแบบ คือแบบกีฬาระดับโลกและแบบกีฬาพื้นบ้าน โดยในแบบการแข่งขันวิ่งพื้นบ้านในประเทศไทยนั้น จะประกอบไปด้วยการแข่งขันวิ่งเปรี้ยว, วิ่งสามขา, วิ่งตะขาบ, วิ่งกระสอบ และวิ่งท่อ ซึ่งทั้งหมดนั้นจะเป็นการแข่งขันที่จัดอยู่ในการแข่งขันตามสถาบันการศึกษาและตามการจัดงานท้องถิ่นต่าง ๆ ส่วนการแข่งขันการวิ่งในระดับโลกนั้นได้ถูกเรียกรวมลงไปกับการแข่งขันกีฬาชนิดอื่น และได้ถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่ากรีฑา และยังได้ถูกแบ่งออกมาอีกเป็น 2 แบบ คือ แบบระยะสั้นและแบบระยะยาว โดยในแบบระยะสั้นนั้นประกอบไปด้วย การแข่งขันวิ่งระยะ 100-800 เมตร, การแข่งขันวิ่งผลัด และการแข่งขันวิ่งกระโดดข้ามรั้ว ส่วนในแบบระยะยาวนั้นจะมีการเรียกการแข่งขันวิ่งในแบบนี้ว่ามาราธอน ซึ่งทั้งหมดนั้นถูกบรรจุลงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ซึ่งเป็นรายการทดสอบศักยภาพอันดับหนึ่งของโลก

ทั้งในระดับโลกและในระดับพื้นบ้าน ประเภทการแข่งขันวิ่งในแต่ละรูปแบบนั้นได้ถูกสรรสร้างขึ้นมาเพื่อประลองและทดสอบศักยภาพมนุษย์ ว่ามีขีดจำกัดสูงสุดแค่ใหน มีความสามัคคีมากน้อยเพียงใด และเพื่อที่จะได้รู้ว่าใครหรือทีมใด คือผู้ที่จะได้เป็นที่หนึ่งในโลก อีกทั้งยังทำให้กลายเป็นแบบอย่างแก่การฝึกทักษะ เพื่อทดสอบและรักษาสุขภาพของร่างกายให้มีความแข็งแร็งมากขึ้นกว่าเดิมได้อีกด้วย